ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Доспат, Западни Родопи, област Смолян, област Пазарджик

Доспат е язовир на река Доспат в Западните Родопи в землищата на общините Доспат и Сърница. Разположен на 1200 m надм. височина, площта му е 18,3 km2 и е сред най-големите по площ и обем в България.

Построен е на р. Доспатска. В него може да се лови шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка и каракуда. Язовирът е дълъг 19 km и широк около 3 km, разположен в посока северозапад-югоизток. По североизточния му бряг минава живописен път между градовете Сърница и Доспат.

ОТВОРИ КАРТАТА

07_dospat-gmap.jpg

СТАРТИРАЙ УЕБ КАМЕРИ НА ЖИВО

07_dospat-webcam.jpg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ВЯТЪРЕН СЛОЙ В МОМЕНТА – яз. Доспат

07_dospat-airbg.jpg

Достъпен е от всичките му страни с много добра инфраструктура. Има обособени места за къмпингуване. Отличен обект за риболовен туризъм. В Доспат има магазин за риболовни принадлежности, който обикновено е зареден с рибки за стръв, бял и червен червей. Пъстървата на Доспат кълве най-много при лошо време.

Попада в две области Пазарджик и Смолян, в две землища Сърница и Доспат. На северннят скат към землището на гр. Доспат има изградена рибарска маршрутно-опознавателна пътека. През зимата язовира замръзва и голям успех има при риболов на дупка. Ловят се пъстърви предимно американки и костур. Ако температурата е висока и нивото на водата пада, пъстървата се дръпва в дълбокото и от брега става невъзможно да се лови.

Използвани способи за риболов са: на плувка, на дъно, на муха с шнур и на блесна. Практикува се и риболов от лодка, от който може да се лови шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка , каракуда и пелед.

Държавно- публична собственост

Икономиката на град Доспат е насочена най-вече в картофопроизводството, дърводобива, дървообработването и леката промишленост - производство на вълнен трикотаж, обувно производство.

Туризмът се развива в добри насоки. В последните години голяма атракция е предлагането на услугата „Разходка с лодка“ и водните спортове на язовир „Доспат“.

През лятото някои жители се препитават от събиране на диворастящи гъби, билки и плодове (боровинки, малини, къпини, диви ягоди).

Принципно икономиката на общината като цяло запада заради лошите условия на труда, предлагани от работодателите. Текстилните цехове в околностите привличат евтина работна ръка. Няма добре развита стратегия за инвестиционната политика от страна на управляващите местни структури. Работят малки семейни хотели.

Водноелектрическа каскада Доспат - Въча е най-големият хидроенергиен комплекс в България. Към момента на построяването си язовир Доспат е вторият по големина язовир в страната.

Пускането му в действие и завиряването му става през 1967 г. Към язовир Доспат са насочени води от водосбора на Осинска река, благодарение на което в язовира годишно се вливат допълнително 10 милиона m3 вода, покачвайки производителността на всички ВЕЦ по-нататък по каскадата с 10 % или 10 GWh годишно. Водата от язовир Доспат се пренасочва към ВЕЦ "Тешел" и надолу по каскадата Доспат-Въча.

Local_Green_Deal_banner.jpg