ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Модул за описване на граници и точки от геолокацията на защитените територии и водните басейни на рибарската територия

Модулът е организиран на основата на информационен слой на Гугъл Карти (Google Map). Той предоставя всички функционални възможности, разработени от Гугъл: намиране на маршрути и пътища - от нашето, моментно местоположение до крайната точка на нашето пътуване (воден басейн или съответния защитен обект); измерване на разстояния между населени места, обекти за риболов от точка до точка и други; подаване на сигнали за природни бедствия, нерегламентирани дейности или аварии с маркиране на геолокацията на съответния инцидент - с отбелязване на нашето местоположение; защриховане на терени върху картата и обозначение на граници - обозначение на петната на горски пожари, наводнени територии, защитени обекти и други. Модулът предоставя всички видове карти - транспортни, теренни, спътникови и т.н. Към всички карти е включена функцията Google Street View и могат да бъдат наблюдавани снимки и видео в определени точки - предимно в урбанизираните територии и местности. За адаптацията на информационния слой на Google Map към рибарската територия са отбелязани основните водни и защитени обекти заедно с кратки технически описания.

Язовир Доспат, Западни Родопи, област Смолян, област Пазарджик

, , , Bulgaria
Географска ширина (г.ш.): 41.698299 | Географска дължина (г.д.): 24.086100

Граници, геолокация, "горещи точки" и основни параметри на язовир Доспат

В информационния слой на Google Карти имате възможност да измервате разстояния, да намирате маршрути и да обозначавате с "горещи точки" изменения или нарушения в климатичната и природна среда на язовир Доспат.

Доспат е язовир на река Доспат в Западните Родопи в землищата на общините Доспат и Сърница. Разположен на 1200 m надм. височина, площта му е 18,3 km 2 и е сред най-големите по площ и обем в България.

Построен е на р. Доспатска. В него може да се лови шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка и каракуда. Язовирът е дълъг 19 km и широк около 3 km, разположен в посока северозапад-югоизток. По североизточния му бряг минава живописен път между градовете Сърница и Доспат.

Водноелектрическа каскада Доспат - Въча е най-големият хидроенергиен комплекс в България. Към момента на построяването си язовир Доспат е вторият по големина язовир в страната.

Пускането му в действие и завиряването му става през 1967 г. Към язовир Доспат са насочени води от водосбора на Осинска река, благодарение на което в язовира годишно се вливат допълнително 10 милиона m3 вода, покачвайки производителността на всички ВЕЦ по-нататък по каскадата с 10 % или 10 GWh годишно. Водата от язовир Доспат се пренасочва към ВЕЦ "Тешел" и надолу по каскадата Доспат-Въча.

360px-Relief_Map_of_Bulgaria_Dospat.jpg
Местоположение в България: 41.6983° с. ш. 24.0861° и. д.

Ако наблюдавате промени в климата, пожари, наводнения; нерегламентирана и незаконна човешка дейност в района на Язовир Доспат и желаете да сигнализирате или да предадете данни чрез своя телефон, моля кликнете (Нужна е регистрация в сайта!)


Публикувано от Администратор на 21-09-2021

Local_Green_Deal_banner.jpg