Високи Западни Родопи – ОФИСИ

Повече обществен транспорт

Стратегия за мобилност
»»» Виж повече …

Чист въздух, чиста вода, здрава почва и биоразнообразие

Нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите
»»» Виж повече …

Санирани, енергийно ефективни сгради

Обновяваща вълна
»»» Виж повече …

Здравословна храна на достъпни цени

От фермата до трапезата. Здравословна продоволствена система за хората и планетата
»»» Виж повече …

По-чиста енергия и авангардни иновации в областта на чистите технологии

Ускоряването на прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика е едновременно неотложна необходимост и огромна възможност за Европа
»»» Виж повече …

По-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и повторно използвани

Вероятно на всички ни се е случвало да сме недоволни, когато инструмент или уред, който сме купили, се счупи доста преди да очакваме.
»»» Виж повече …

Ориентирани към бъдещето работни места и обучение за придобиване на уменията, необходими за прехода

Липсата на умения заплашва дигиталния и зеления преход
»»» Виж повече …

ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Чист въздух, чиста вода, чиста почва, чиста храна, невероятно био-разнообразие

Това са няколко основни характеристики, които правят рибарската територия „Високи Западни Родопи“ привлекателна за висококачествен, природосъобразен начин на живот и атрактивен екотуризъм. Съхраняването на несметното природно богатство и внедряването на иновативни технологии и практики за чисти производства, нисковъглеродна икономика, здравословно хранене и здравословен начин на живот са основните предизвикателства пред инициативата „Местна зелена сделка“.

Това са и централните предизвикателства на нашето време. Неуспехът във всяка една от тези сфери може да постави на карта нашето здраве и благосъстояние.

Евристичният и творческият подход към оползотворяване на местните природни ресурси и адаптиране към климатичните промени и кризите в здравеопазването ще разкрият безпрецедентни икономически възможности към нови пътища към просперитет, благосъстояние и растеж.


Дистанционно обучение

Система от образователни модули за наблюдение на околната среда, превенция и предаване на данни с цел предотвратяване на замърсявания и измененията в климата

Електронен модул за поддържане на образователно съдържание и урочни единици за дистанционно обучение

Урочните единици обхващат деветте социално-икономически сфери на „Европейският зелен пакт“, ориентирани към измененията в климата. Това са новите екологични предизвикателства, поставени с изключителна острота пред цялото човечество. Те са свързани и с европейския и националния план за възстановяване и излизане от кризата.

Представени са темите, свързани с:

  • чистия въздух, чистата вода, почвата и биоразнообразието;
  • енергийната ефективност на сгради;
  • здравословната храна;
  • стратегията за мобилност и обществен транспорт;
  • авангардните иновации за чисти технологии;
  • кръговата икономика и други теми, свързани с прехода към нисковъглеродна, конкурентоспособна икономика, която е едновременно неотложна необходимост и огромнa възможност за повишаване имиджа на рибарската територия.

Маршрутизация на защитените обекти и водоеми

Профили на защитените обекти и водоеми на територията на Високи Западни Родопи

Модул за описване на граници и точки от геолокацията на защитените територии и водните басейни на рибарската територия

Модулът е организиран на основата на информационен слой на Гугъл Карти (Google Map). Той предоставя всички функционални възможности, разработени от Гугъл: намиране на маршрути и пътища - от нашето, моментно местоположение до крайната точка на нашето пътуване (воден басейн или съответния защитен обект); измерване на разстояния между населени места, обекти за риболов от точка до точка и други; подаване на сигнали за природни бедствия, нерегламентирани дейности или аварии с маркиране на геолокацията на съответния инцидент - с отбелязване на нашето местоположение; защриховане на терени върху картата и обозначение на граници - обозначение на петната на горски пожари, наводнени територии, защитени обекти и други. Модулът предоставя всички видове карти - транспортни, теренни, спътникови и т.н. Към всички карти е включена функцията Google Street View и могат да бъдат наблюдавани снимки и видео в определени точки - предимно в урбанизираните територии и местности. За адаптацията на информационния слой на Google Map към рибарската територия са отбелязани основните водни и защитени обекти заедно с кратки технически описания.

Електронна комуникация

Възможности за ползване на електронни инструменти за:
  • дигитален мониторинг на околната среда;
  • приемане и предаване на данни в текстови, снимков, аудио и видео формати;
  • дигитална комуникация с институциите и организациите, работещи за опазване на екологичната чистота и защита на природните ресурси.

Local_Green_Deal_banner.jpg