ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

image016.jpg

Видео-канали за разпространение на информация – „ЕКО ВИДЕО СПОДЕЛЯНЕ“

Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически агенти, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи се на човешката дейност).

Видео-канали за разпространение на информация, относно замърсяване, бракониерство и други нарушения на околната среда

През последните години видео-клиповете станаха най-удобния и изключително лесно достъпен мултимедиен формат за споделяне на информация. Широката популярност на видео-клиповете е резултат от развитието на смарт-технологиите за пренос на данни и смарт-телефоните. Вече и телефоните от най-нисък клас притежават камери, с относително добри характеристики, за заснемане на атрактивно видео, което директно може да бъде споделено чрез различни видове месинджъри: Viber, WhatsApp, Messenger - каналите за видео-споделяне / YouTube, VIMEO / и множеството стрийминг платформи: Life Facebook, LifeYouTube, StreamingBG. Паралелно с това статистическите данни показват, 85 % от населението във възрастовата група от 18 до 50 години притежават смартфони и ползват техните функции за заснемане и споделяне на видео-клипове. Това означава, че населението в рибарската територия разполагат с минимум 7000 камери, които могат да бъдат използвани за заснемане и споделяне на снимки и клипове, отразяващи различен тип замърсявания на околната среда или нарушения на правилата за лов, риболов, къмпингуване, добив на дърва, билки, гъби и други. Камерите могат да бъдат използвани и при природни или промишлени бедствия за отразяване измененията в околната среда, съобразно конкретното местоположение.

Това ще стимулира създаването на образователни ресурси за стрийминг-излъчвания, а също така ще стимулира членовете на рибарската общност за използване платформите за излъчване „на живо“.

Източници на информация:

Facebook, YouTube, VIMEO, Vbox7 и различни стрийминг-платформи

Приложимо ли е това, което прочетохте, за района на Високи Западни Родопи?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари – относно практиката „Еко видео споделяне“

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg