ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Еко-защита

image018.jpg

Местни екополитики и нормативна уредба за опазване на околната среда – „МЕСТНИ ЕКОПОЛИТИКИ“

  1. Община Батак

(Част Екологично състояние и рискове с раздел: Защитени територии и зони на територията на община Батак)

  • Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Батак за периода 2019-2021г.
  1. Община Девин

(Част Екологично състояние и рискове с раздели: Състояние на околната среда; Защитени местности; Управление на отпадъците.)

  1. Община Доспат

(Част Екологично състояние и рискове с раздели: Качество на атмосферния въздух; Води; Управление на отпадъците; Земи и почви.)

Имате ли участие във формиране или организация на местни екополитики?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари относно качеството и ефективността на екополитиките във Вашия район:

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg