ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Модул за описване на граници и точки от геолокацията на защитените територии и водните басейни на рибарската територия

Модулът е организиран на основата на информационен слой на Гугъл Карти (Google Map). Той предоставя всички функционални възможности, разработени от Гугъл: намиране на маршрути и пътища - от нашето, моментно местоположение до крайната точка на нашето пътуване (воден басейн или съответния защитен обект); измерване на разстояния между населени места, обекти за риболов от точка до точка и други; подаване на сигнали за природни бедствия, нерегламентирани дейности или аварии с маркиране на геолокацията на съответния инцидент - с отбелязване на нашето местоположение; защриховане на терени върху картата и обозначение на граници - обозначение на петната на горски пожари, наводнени територии, защитени обекти и други. Модулът предоставя всички видове карти - транспортни, теренни, спътникови и т.н. Към всички карти е включена функцията Google Street View и могат да бъдат наблюдавани снимки и видео в определени точки - предимно в урбанизираните територии и местности. За адаптацията на информационния слой на Google Map към рибарската територия са отбелязани основните водни и защитени обекти заедно с кратки технически описания.

Язовир Широка поляна, Западни Родопи, област Пазарджик, община Батак

Unnamed Road , 4580 Batak, , Bulgaria
Географска ширина (г.ш.): 41.766701 | Географска дължина (г.д.): 24.166700

Граници, геолокация, "горещи точки" и основни параметри на язовир Широка поляна

В информационния слой на Google Карти имате възможност да измервате разстояния, да намирате маршрути и да обозначавате с "горещи точки" изменения или нарушения в климатичната и природна среда на язовир Широка поляна.

Язовирът се намира в землището на община Батак - в борова гора в Западните Родопи на около 30 km от Батак, на 46 km от Пещера и на 20 km от Доспат. Надморската му височина е 1500 m.

Ограден е от 3 защитени местности: „Широка поляна“ от север-северозапад (с част от язовира), „Студената чучурка“ от юг-югозапад, „Кавал тепе“ от изток-североизток, изток и изток-югоизток. На Керелова река (ляв приток на Сърнена река) е изграден яз. „Караджадере“ (в област Смолян) с обем 0,121 млн. м3. От него чрез помпена система част от водния отток на реката се прехвърля в яз. „Блатото“ и от там - в яз. „Широка поляна“. От него по гравитачен път водата се насочва към яз. „Голям Беглик“ (бивш яз. „Васил Коларов“) от Баташкия водносилов път. Площта на водното огледало на язовира е 4,3 км2.

360px-Relief_Map_of_Bulgaria_Shiroka_Polyana.jpg
Местоположение в България: 41.7667° с. ш. 24.1667° и. д.

Ако наблюдавате промени в климата, пожари, наводнения; нерегламентирана и незаконна човешка дейност в района на Язовир Широка поляна и желаете да сигнализирате или да предадете данни чрез своя телефон, моля кликнете (Нужна е регистрация в сайта!)


Публикувано от Администратор на 14-09-2021

Local_Green_Deal_banner.jpg