ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – еко-мониторинг и иновативни технологии

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Модул за описване на граници и точки от геолокацията на защитените територии и водните басейни на рибарската територия

Модулът е организиран на основата на информационен слой на Гугъл Карти (Google Map). Той предоставя всички функционални възможности, разработени от Гугъл: намиране на маршрути и пътища - от нашето, моментно местоположение до крайната точка на нашето пътуване (воден басейн или съответния защитен обект); измерване на разстояния между населени места, обекти за риболов от точка до точка и други; подаване на сигнали за природни бедствия, нерегламентирани дейности или аварии с маркиране на геолокацията на съответния инцидент - с отбелязване на нашето местоположение; защриховане на терени върху картата и обозначение на граници - обозначение на петната на горски пожари, наводнени територии, защитени обекти и други. Модулът предоставя всички видове карти - транспортни, теренни, спътникови и т.н. Към всички карти е включена функцията Google Street View и могат да бъдат наблюдавани снимки и видео в определени точки - предимно в урбанизираните територии и местности. За адаптацията на информационния слой на Google Map към рибарската територия са отбелязани основните водни и защитени обекти заедно с кратки технически описания.

Язовир Голям Беглик, Западни Родопи, област Пазарджик, община Батак

II-37 , 4580 Batak, , Bulgaria
Географска ширина (г.ш.): 41.805855 | Географска дължина (г.д.): 24.117182

Граници, геолокация, "горещи точки" и основни параметри на язовир Голям Беглик

В информационния слой на Google Карти имате възможност да измервате разстояния, да намирате маршрути и да обозначавате с "горещи точки" изменения или нарушения в климатичната и природна среда на язовир Голям Беглик.

Голям Беглик (до 14 март 1950 г. се нарича яз. "Ташбоаз", а до 11 юни 1999 г. - яз. "Васил Коларов") е язовир в Западните Родопи в землището на община Батак. Язовирната стена се намира на път номер 37, по средата между Доспат и Батак, а Сърница е малко по-близо до язовира. Той се намира недалеч от резервата Беглика.

Местоположение: пл. Западни Родопи. Построен на река Крива. Водосборна област: 331 km2. Средногодишен приток: 4,19 m3/s. Година на построяване: 1951 г.

Предназначение. Първоначално е бил проектиран като напоителен язовир за Пловдивското поле, но по-късно се използва за захранване на ВЕЦ-ове и за производство на ел. енергия.

Изравняване на водната маса: годишно. Язовирът е съставен елемент на каскадата Батак. Водата от язовир Широка поляна минава през Голям Беглик, след което преминава през ВЕЦ Батак, язовир Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко.

360px-Relief_Map_of_Bulgaria_Golyam_Beglik.jpg
Местоположение в България: 41.8058545° с. ш. 24.1171808° и. д.

Ако наблюдавате промени в климата, пожари, наводнения; нерегламентирана и незаконна човешка дейност в района на Язовир Голям Беглик и желаете да сигнализирате или да предадете данни чрез своя телефон, моля кликнете (Нужна е регистрация в сайта!)


Публикувано от В.С. на 13-09-2021

Local_Green_Deal_banner.jpg