ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

image002.jpg

Създаване на „къси“ вериги на доставка и продажба на риба и рибни продукти – „КЪСИ ВЕРИГИ НА ДОСТАВКА“

Обучение на безработни младежи като стажант–готвачи в кулинарията - как да разпознават, купуват, подготвят и използват устойчиво местните морски продукти

Тази практика води до повишаване на общественото мнение и развитие на рибната кулинария като здравословна храна.

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „На север от Тайн“ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони допринася за повишаване на осведомеността и разпознаваемостта на местните и по-малко известни рибни продукти, като същевременно се справя и с младежката безработица.

МИРГ „На север от Тайн“ се свърза с местна неправителствена организация, за да осигури програма, имаща за цел да вдъхнови млади готвачи-стажанти да използват повече морска храна.

„Този проект предлага на младите амбициозни готвачи фантастична възможност да развият и разширят своите умения. В същото време елементът „улична храна“ на инициативата позволява на потребителите да се насладят на морска храна, която иначе не биха могли да опитат. Той обединява два ключови елемента от пазара - увеличаване на търсенето чрез взаимодействие и достигане до потребителите, като същевременно насърчава бъдещите готвачи да добавят повече морски продукти в местните менюта на ресторантите.“ - споделя Джоана Лейси, ръководител на отдел „Социални доставки“ (Food Nation).

Компанията „Food Nation“ е водещо социално предприятие в областта на пълноценното хранене, чиято визия е информиране на местните уязвими групи за ползите от здравословната храна. Чрез практически и иновативни образователни дейности в областта на храните компанията работи с местни училища, предприятия и широката общественост в районите на север от Тайн и Гейтсхед.

Местни предизвикателства, към които проектът, е насочен:

  • Компанията свързва липсата на осведоменост относно кариерните възможности в морската индустрия в Североизточната част на страната, със спад на възможностите за обучение и ниското потребителско търсене на местни рибни продукти. Отчитайки нарастващата младежка безработица в региона, която е по-висока от средната за страната, социалното предприятие се обединява с МИРГ „На север от Тайн“ по проект, специално фокусиран върху младите готвачи в региона.
  • Проектът, реализиран с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), насърчава готвачите-стажанти да мислят креативно за морската храна, която използват, като разработват по-устойчиви и по-кратки вериги за доставка на храни в района на МИРГ.
  • Проектът се фокусира върху ресторанта „Harissa“ - собственост на компанията „Food Nation“, намиращ се в Нюкасъл. В него млади готвачи-стажанти се обучават как да разпознават, купуват, подготвят и използват устойчиво местните морски продукти. След обучението те имат възможност да работят с експерти от индустрията и да разработват експериментални ястия, преди да се включат в събитието „поемане на кухнята“, по време на което имат пълен контрол върху менюто на ресторанта. След като готвачите развият своите умения, инициативата поставя акцент върху „уличната храна“. Младите обучаващи се готвачи участват във фестивали и събития, където използват новите си умения, достигайки до по-широк кръг потребители. Елементът с уличната храна предлага на потребителите възможност да опитат по-малко известни алтернативни морски храни на по-ниска цена (и с нисък риск).
nrmbg.com dpraktika-2_3.jpg foodnation.co.nz

Източници на информация:

Приложимо ли е това, което прочетохте, за района на Високи Западни Родопи?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари относно практиката „Къси вериги на доставка“.

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg