ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

image003.jpg

Мобилно приложение за отчитане на данни за улова чрез телефоните на рибарите – „GSM МОНИТОРИНГ НА УЛОВА“

Подобряване събирането на данни за улова и проследимостта по веригата на стойността на рибарството

Разработен от Университет за приложни науки и въведен през май 2020 г., инструментът ще подобри събирането на данни за улова и проследимостта по веригата на стойността на рибарството.

През 2016 г. влезе в сила нов финландски Закон за рибарството, който изисква от вътрешните рибари да събират и докладват своя улов. Първоначално регистрирането на улова се извършваше на хартиен носител или чрез сложни електронни системи, които отнемаха много време на рибарите да ги попълнят. След това, по инициатива на ФЛАГ на Източна Финландия, Югоизточният финландски университет за приложни науки разработи и тества система, позволяваща рибарите да докладват тези цифри с помощта на просто приложение на своите смартфони. За това FLAG събра разработчици на приложения, органи за управление на рибарството и изследователски центрове, както и осигури финансиране съгласно член 44.3 от ЕФМДР. Той беше и активен член на управителния комитет на проекта.

В допълнение към опростяването на работата на рибарите и контролните органи, проектът има за цел да подобри екологичната устойчивост на вътрешния риболов, като улесни достъпа до надеждни и прозрачни данни за улова в реално време.

Рибарите, използващи приложението, качват данните си за улова в края на всеки ден, а не само веднъж годишно, както се изисква от закона. Информацията се подава директно в базата данни на Финландския институт за природни ресурси, което позволява редовен мониторинг на улова и рибните запаси.

Очаква се системата също така да подобри търговските възможности за рибарите и бенефициентите, тъй като продуктите могат да бъдат проследени по цялата верига на стойност до произхода. Ако бъде разработена допълнително, системата ще позволи на потребителите да направят информиран избор и дори достъп до информация за въздействието върху околната среда на различни рибни продукти.

Приложението е разработено успешно, подобрявайки събирането на данни за улова, мониторинга и управлението на рибните запаси във вътрешните води. Проектът също така създаде полезни взаимодействия между риболовния сектор и научните изследвания, както и подобряване на комуникацията между участващите страни.

Проектът е успешен пример за това как новите технологии могат да подобрят събирането на данни за дребния риболов. Подобни приложения могат да се използват в други вътрешни райони, както и за крайбрежния риболов, за да се улесни събирането на данни, необходими за ефективно информиране на управлението и политиката на рибарството.

За да се гарантира тяхната пригодност, дизайнът на новите технологии трябва да включва целевата аудитория от самото начало. Също така аспекти като простота и достъпност на обучението са от решаващо значение за максимизиране на тяхната ефективност. Непрекъснатото развитие на техническите характеристики, които биха могли да означават редовни промени за прилагане по време на същия цикъл на проекта, също изисква гъвкавост от дизайнерите на приложения, финансиращите и други заинтересовани страни.

Получените резултати са:

  • Повишаване дигиталната грамотност на членовете на рибарската общност;
  • Стимулиране ефективното използване на мобилните приложения.
dpraktika-3_1.jpg dpraktika-4_3.jpg

Приложимо ли е това, което прочетохте, за района на Високи Западни Родопи?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари относно практиката „GSM мониторинг на улова“.

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg