ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

image007.jpg

Еко-патрул на Плевля – „ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАТОР“

Идентифициране и информиране широката общественост на Черна гора по въпросите на околната среда в Плевля

Плевля е най-замърсеният град в Черна гора (въз основа на данните от НАСА, също и в Европа) и добър пример за среда, богата на природни ресурси (въглища, гори, минерали, вода), които не се използват за устойчиво развитие начин.

Значителни източници на замърсяване на въздуха в Плевля са: електроцентралата Плевля, сметище на пепел и шлака Малевац, въглищна мина Плевля, незащитени повърхностни мини, транспортна система, транспорт и минни машини, сметище Ягнило, дърводобивна фабрика Vektra Jakic, градски котли отопление, отпадъци от сметища и незаконни сметища.

Що се отнася до водата в община Плевля, най-забележимо е замърсяването на повърхностните води, главно на река Чехотина, която беше призната през 50-те години от европейските ихтиолози и биолози за една от най-богатите европейски води в популациите от риба сьомга.

Поради експлоатацията на въглища, оловото и цинка в Шула, електроцентралите, общинските канализации и незаконните сметища на бреговете на Чехотина, състоянието й стана много тревожно. От бившата популация на годни за консумация риби днес присъстват само 20% от рибния запас. В града и надолу по течението реката представлява канализация за отпадъци и битови отпадъчни води, така че вече не е подходяща за плуване.

Що се отнася до земята, значим проблем в района е експлоатацията на природните ресурси и физическата уязвимост на наличните обработваеми земи. Това се отнася най-вече за: повърхностен добив на въглища и полезни изкопаеми, депониране на различни материали (шлака, летяща пепел, отпадъци), изграждане на жилищна, промишлена и комунална инфраструктура, изграждане на пътища и водоеми и др.

Различните видове отпадъци също представляват голям проблем в община Плевля. Според по-ранни данни от общото количество отпадъци, генерирани в Черна гора годишно, Плевля генерира 571 000 тона или 60%.

Всичко това подтикна неправителствената организация в Плевля „Da zaživi selo“ да започне проект, наречен Еко-патрул на Плевля, който е финансиран с безвъзмездна помощ от ETNAR. Целта на този проект е да информира широката общественост на Черна гора по въпросите на околната среда в Плевля и да привлече вниманието на съответните субекти (замърсители, местни власти, инспектори по околната среда, Министерството на устойчивото развитие, инспекция на комуналните услуги и др.).

След като бъде идентифициран, този проблем ще трябва да бъде решен.

Проектът официално стартира на 1 ноември во 2013 г., както и някои от неговите дейности вече са изпълнени. През първите пет месеца от проекта бяха идентифицирани и регистрирани всички източници на замърсяване на вода, въздух и ландшафт в община Плевля. Тази дейност беше най-важна, защото всички останали дейности зависят от нея.

Във втората фаза на проекта събраните данни бяха използвани за започване на медийна кампания по екологични проблеми в Плевля.

За тази цел са използвани всички видове медии, включително интернет портали Pvportal.me, dazaziviselo.me, канала на организацията в Youtube и страницата във Facebook, местната телевизия RTV Pljevlja и TV Vijesti, както и местните вестници на Плевля и ежедневници: Dan, Vijesti, Данас, Дневни новини.

Също така бяха подадени редица жалби до Дирекцията за инспекционни работи на Черна гора, Агенцията за опазване на околната среда и до Общинската полиция на община Плевля.

Всички те бяха насочени срещу замърсителите на Плевля и всеки от тях беше подкрепен с факти и снимки. Някои от постигнатите до момента резултати са:

  • комуналната полиция в Плевля реши да премахне незаконно построените язовири на река Вежишница;
  • четири инспекции от Дирекцията за инспекционни работи на Черна гора бяха осъществени и разпоредиха да се вземат подходящи мерки за опазване на околната среда;
  • заявление от Дирекцията за инспекция, което изисква въглищната мина да извърши качествен анализ на отпадъчните води от мината.

Заснет е и 25-минутен документален филм, наречен „Плевля - деградирал град“, който показва мрачната картина на града и всички негови екологични проблеми. Тя беше представена на 11-ия панаир за Екология, проведен от 03-ти до 05-ти април в Будва (събитие, което събра всички заинтересовани страни в областта на екологията в Черна гора и региона), както и на местната телевизия Плевля.

Продължават преговорите за излъчване на филма по една от националните телевизии. Успоредно с тази дейност е направена и брошура, като са каталогизирани всички източници на замърсяване в Плевля. Отпечатана е в повече от 1000 ексемпляра. Тя беше разпространен най-вече на Водния панаир в Будва, а копия бяха предоставени и на всички съответни институции, които могат да допринесат за по-добро екологично състояние на Плевля.

Проектът се реализира с подкрепата на финансиран от ЕС проект IPA CSF Застъпнически мрежи на неправителствени организации за устойчиво използване на енергия и природни ресурси в Западните Балкани и Турция – ETNAR. Крайният резултат е насочен към стимулиране на местните НПО за създаване на еко-патрули от доброволци.

Източници на информация:

НПО „Da zaživi selo“ - Плевля

Приложимо ли е това, което прочетохте, за района на Високи Западни Родопи?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари – относно практиката „ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАТОР“.

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg