ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

image008.jpg

Единен европейски номер 112 – „ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА“

Концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране

С проекта на Концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България.

Предвижда се създаване на нова система. Софтуерно приложение на автоматизираната информационна система на 112 е остаряло и от началото на 2021 г. няма да се поддържа от доставчика.

Това ще доведе до спиране на услугата, гарантираща непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им и в определени ситуации би застрашило националната сигурност.

Съществуващата система не позволява интегрирането на нови съвременни услуги и функционалности, приети с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, с която се създава регулаторна рамка по отношение на услугите за спешните повиквания и достъпa до единния европейски номер за спешни повиквания, която трябва да бъде транспонирана в националните законодателства от страните членки до декември 2020 г.

Целта е да се осигури локализация на повикващия, трансграничен достъп на повиквания до ЕЕНСП112, обезпечаване възможността за взаимна комуникация между европейските спешни центрове и службите за спешно реагиране, обслужване на чуждоезикови обаждания, въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване и връзката им с ЕЕНСП 112), достъп до 112 от онлайн платформи, които не са интегрирани в публичните телефонни мрежи и предоставят базирани на номера комуникации (Skype и Viber) и да обезпечи хората с увреждания.

Необходимо е да бъдат организирани информационни кампании, относно новосъздадените възможности за предаване на видео и снимки чрез системата на единния европейски номер 112.

Източници на информация:

Проект на Концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Приложимо ли е това, което прочетохте, за района на Високи Западни Родопи?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари относно „ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА“ за спешни повиквания 112.

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg