ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

image012.jpg

Цифров мониторинг и прогнозиране на поведението на пчелите – „INTERNET OF THINGS“

Събиране на данни за факторите на околната среда и процесите около пчелния кошер чрез Internet of Things (IoT - „Интернет на нещата“) – сензори и изкуствен интелект за наблюдение и подобряване на предсказуемостта в пчеларството

Успешното пчеларство зависи от множество фактори на околната среда и процеси, както в, така и извън кошера.

За да направи пчеларството по-предсказуемо, този Пилотен иновационен експеримент се фокусира върху дългосрочното събиране и наблюдение на данни от заобикалящата среда и от самия кошер като температура, влажност, измерване на сензори и експертни проучвания наред с данните от наблюденията.

В крайна сметка изкуственият интелект Artificial Intelligence (AI) може да бъде разгърнат и обучен с помощта на тези познания.

Следователно, основната цел на този експеримент е да предостави технологична платформа, която да централизира този набор от данни в един цялостен модел.

Мониторингът върху пчелните семейства се осъществява от безжични сензорни мрежи и IoT базирани решения.

В резултат на това могат да бъдат внедрени системи за уведомяване на пчеларите и при идентифициране на нередности, за да бъдат решени с действия в реално време. За да се идентифицират точно промените в поведението на пчелите, препроектирането и модифицирането на съществуващите реализации са от съществено значение за този Пилотен иновационен експеримент.

По този начин разработчиците, доставчиците на услуги и крайните потребители работят в тясно сътрудничество в този проект, за да постигнат възможно най-добрия резултат за нуждите на съвременното пчеларство.

smart-agri-hubs.jpg

Внедрени качествени системи за уведомяване при идентифициране на нередности; дават възможности те да бъдат решени с действия в реално време.

Източници на информация:

Приложимо ли е това, което прочетохте, за района на Високи Западни Родопи?

Моля, споделете Вашите мнения, оценки и коментари относно практиката „Internet of things“.

Представете Вашата позиция в дебата за „Местна зелена сделка“.

Обратна връзка

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg