ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Превантивни практики

eco_prev_act_portfolio_thumb.png
Образователно съдържание, ориентирано към превантивни дейности за ограничаване замърсяванията на водните обекти чрез използване на електронни инструменти и дигитални техники.

В този електронен модул е представено образователно съдържание, подпомагащо участниците в акции и мероприятия за организиране охраната на околната среда и природното биоразнообразие. Представени са видовете щети и замърсявания, като резултат от нерегламентирана човешка дейност, законовата и нормативната уредба и институциите, отговорни за опазване на околната среда. Образователните ресурси са създадени на основата на проведено проучване за най-добрите световни и европейски практики и анализ на съдържание в интернет, отразяващо организацията на природозащитните дейности в България.

Обучителният курс предоставя знания и умения за опазване и съхранение на природните ресурси в Високи Западни Родопи, повишаване имиджа на рибарската територия и превръщането и в зелена територия. Всяка обучителна единица съдържа: основна статия; линкове към допълнителни източници на информация; тест за оценка на придобитите знания.

Следва мозайка от снимки на практиките заедно с техните кратки наименования, които са активни линкове към съответната образователна статия/практика.


image002.jpg

Обучение на безработни младежи като стажант–готвачи в кулинарията - как да разпознават, купуват, подготвят и използват устойчиво местните морски продукти

Тази практика води до повишаване на общественото мнение и развитие на рибната кулинария като здравословна храна.

image003.jpg

Подобряване събирането на данни за улова и проследимостта по веригата на стойността на рибарството

Разработен от Университет за приложни науки и въведен през май 2020 г., инструментът ще подобри събирането на данни за улова и проследимостта по веригата на стойността на рибарството.

image004.jpg

Събиране на отпадъци , тяхното извозване и депониране

На брега на Северно море в Долна Саксония дребните рибари се обединяват с екологична неправителствена организация, за да събират морски отпадъци и да разгледат начините за изхвърляне и рециклиране на пластмасови компоненти.

image005.jpg

Съчетаване на спорта на открито и туризма със събиране на отпадъци

В опит да подпомогне опазването на морето и да се справи с морските отпадъци, рибар и двете му сестри в Каталуния (Испания) разработиха приложение и стартираха кампания за насърчаване на събирането на отпадъци, докато практикуваха групови спортове.

image001.jpg

Тази статия е предназначена за стимулиране членовете на рибарската общност да използват камерите на своите телефони като инструмент за подаване на сигнали за замърсявания, бракониерства и други нарушения и изменения в околната среда.

По-голямата част от електронните медии притежават специално разработени за активни граждани и граждански групи социално-медийни функционалности за подаване на сигнал; за обявяване на проблем, протест, публикация или друго актуално събитие.

image006.jpg

Борба с незаконния риболов и по-добър мониторинг на местните рибни запаси

Доброволческа асоциация на професионални и любители на риболова получава подкрепа за борба с незаконния риболов и по-добър мониторинг на местните рибни запаси.

image007.jpg

Идентифициране и информиране широката общественост на Черна гора по въпросите на околната среда в Плевля

Плевля е най-замърсеният град в Черна гора (въз основа на данните от НАСА, също и в Европа) и добър пример за среда, богата на природни ресурси (въглища, гори, минерали, вода), които не се използват за устойчиво развитие начин.

image008.jpg

Концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране

image009.jpg

Преглед на мобилните апликации, създаващи възможност за изпращане на текстови, аудио и видео-сигнали с помощта на телефоните

Кмете, виж!

Кмете, виж! е платформа за лесно докладване на неспешни сигнали от различно естество към общинските администрации. Например: дупка в асфалта пред Вашия дом, счупена катерушка, разпилян боклук, неправилно паркиран автомобил.

image010.jpg

VІVАСОМ пpeдcтaви cвoятa eдиннa и изцялo нoвa плaтфopмa – VІVА ЅМАRТ. Чpeз нeя тeлeкoмът щe пpeдлaгa „yмни“ ycлyги в тpи нaпpaвлeния, в кoитo кoмпaниятa вeчe имa бoгaт oпит: yмeн гpaд, дeйтa xъб и yмнo oбpaзoвaниe.

image012.jpg

Събиране на данни за факторите на околната среда и процесите около пчелния кошер чрез Internet of Things (IoT - „Интернет на нещата“) – сензори и изкуствен интелект за наблюдение и подобряване на предсказуемостта в пчеларството

image014.jpg

Платформи за национални и европейски апликации

„Гражданите“ (grajdanite.bg) и HelpBook.info предоставят възможност и място за публична комуникация между гражданите и институциите в България.

Целта на платформите е улесняване на процеса на подаване на сигнали от гражданите и осигуряване на прозрачност и публичност на резултатите от работата на институциите. Те служат като единно „гише“ за директно подаване на сигнали към голям брой държавни и общински институции.

image015.jpg

Нарастващият брой на камерите, транслиращи видео-информация в реално време, могат да бъдат много добър електронен инструмент за повишаване имиджа на рибарската територия и опазване чистотата на околната среда.

image016.jpg

Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически агенти, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи се на човешката дейност).

Local_Green_Deal_banner.jpg