ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Еко-защита

image006.jpg

Използване на иновативни технологии за противодействие на бракониерството

Опитът показва, че ограниченият брой длъжностни лица не са достатъчни за превенция на бракониерството. Незаконни дейности могат да бъдат провеждани както през деня, така и през нощта, а нарушителите често разполагат и с висококачествено оборудване.

По тази причина контролът върху бракониерството изисква въвеждане на иновативни технологии.

Необходимо е да бъдат разработени и тествани безпилотни летателни апарати за наблюдение в горещи точки, където се провежда нелегален, недеклариран или нерегулиран риболов.

Ще се обръща внимание на различните системи, които могат да бъдат използвани за предотвратяване на бракониерството: радарни сателитни системи, камери за видеонаблюдение; автоматични системи за идентификация (AIS), както и такива за проследяване на риболовни лодки и за откриване на бракониерство чрез анализ на скоростта и моделите на движение.

Необходимо е да се повишава дигиталната култура както на правоприлагащите органи, така и на доброволците включени в предотвратяване на нерегламентирания риболов.

Те трябва да развиват и изграждат своя капацитет за ефективно използване на смартфоните за предаване на текстови, снимкови, аудио и видео съобщения.

Local_Green_Deal_banner.jpg