ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Цанков камък, Западни Родопи, област Смолян, община Девин

Хидровъзел „Цанков камък“, включващ язовирна стена „Цанков камък“ и ВЕЦ „Цанков камък“, се намира в Родопа планина, в поречието на р. Въча, област Смолян, България. Той е средното и последно построено стъпало от каскада „Доспат-Въча“, която се изгражда от 60-те години на ХХ век и е предвидена за комплексно използване на водите: питейно-битово водоснабдяване, напояване и електропроизводство.

ОТВОРИ КАРТАТА

06_Tzankov_kamak_gmap.jpg

СТАРТИРАЙ УЕБ КАМЕРИ НА ЖИВО

06_tsankov_kamak_webcam.jpg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ВЯТЪРЕН СЛОЙ В МОМЕНТА – яз. Цанков камък

06_tsankov_kamak-airbg.jpg

Основните съоръжения на хидровъзела са бетонова дъгова язовирна стена с двойна кривина и височина 131 м и водно-електрическа централа (ВЕЦ) с 85 MW инсталирана мощност. Преливникът на стената е челен тип, с четири преливни полета със сегментни затвора и преливно водно количество 1 414 м3/сек. Дължината на короната на язовирната стена е 468 м, а обемът на бетона в стената е 465 000 м3.

Водно-електрическата централа обхваща водовземно съоръжение, подземен напорен тръбопровод с дължина 600 м, сградоцентрала, в която са инсталирани 2 хидро-агрегата, всеки с мощност 42,5 MW, ОРУ 110 kV и долна вада.

Предназначение: Комплексно използване на водите за питейно-битово водоснабдяване, напояване и електропроизводство.

Local_Green_Deal_banner.jpg