ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Тошков чарк, Западни Родопи, област Пазарджик, община Батак

Язовир „Тошков Чарк“ е малък водоем, разположен на 1420 м н.в. на около 5 км от главния път Батак-Доспат. Поради сравнителната му отдалеченост в района на язовира можете да се насладите на спокоен отдих, риболовен туризъм или къмпингуване - далеч от пренаселените крайбрежия на по-големите язовири.

ОТВОРИ КАРТАТА

05_Toshkov_Chark_gmap.jpg

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО – яз. Тошков чарк

05_toshkov_chark_bg.viewweather.jpg

До брега на язовира е изградено и пъстървово стопанство „Тошков чарк“, предлагащо прясна риба, както и редица свързани туристически услуги, включително велотурове, пешеходни турове, разходка с лодка, настаняване за любителите на спортния риболов, специализиран превоз и др.

Тук можете да уловите най-вече пъстърва, шаран, костур, каракуда и червеноперка. Язовир Тошков чарк се намира в близост до язовира Голям Беглик, в ляво от пътя, като се тръгне от язовир Батак към язовир Широка поляна. Предлага удобни места за къмпинг.

„Тошков чарк“ е спомагателен язовир към първото стъпало от горната част на каскадата Батак - част от Баташкия водносилов път.

Local_Green_Deal_banner.jpg

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-12/27.01.2021 г. по проект „МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ - Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.