ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Тешел, Западни Родопи, област Смолян

Язовир Тешел се намира в Родопите, в непосредствена близост до пътя между Девин и Доспат. Наричан е още Изравнител Тешел. Част е от каскадата Доспат-Въча.

ОТВОРИ КАРТАТА

08_Teshel_gmap.jpg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ВЯТЪРЕН СЛОЙ В МОМЕНТА – яз. Тешел

08_teshel-airbg.jpg

Построен е през 1984 г. край ВЕЦ „Тешел“ на река Буйновска. В него се влива водата, която идва от язовир Доспат след като премине през ВЕЦ „Тешел“.

В язовира има голямо разнообразие от различни видове риба като костур, пъстърва, шаран, уклей и бял амур. Разрешен е за риболов целогодишно.

Труднодостъпен е и няма добре оформени пътеки. Покрай стената на язовира достъпът на хора и риболова е забранен.

Local_Green_Deal_banner.jpg

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-12/27.01.2021 г. по проект „МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ - Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.