ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Беглика, Западни Родопи, област Пазарджик, община Батак

Беглика е малък язовир в Западните Родопи, разположен непосредствено срещу язовир Голям Беглик. Той служи като помощен язовир на Големия Беглик, хващайки водата на река Раково дере. Малък Беглик е към първото стъпало от горната част на каскадата Батак - част от Баташкия водносилов път.

ОТВОРИ КАРТАТА

20_Malak_Beglik_gmap.jpg

На Малък Беглик става приличен риболов на костур, но хващаните риби не впечатляват с големина. Бабушките са по-редки, но пък са доста по-едри.

Лови се основно на мормишка с хирономус. Костурите налитат на блесна, но успехът е по малък. Срещат се и щуки. През зимния сезон ледената кора е много дебела и става за риболов на дупка. Тук се провеждат турнири по зимен риболов.

Local_Green_Deal_banner.jpg

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-12/27.01.2021 г. по проект „МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ - Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.