ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Голям Беглик, Западни Родопи, област Пазарджик, община Батак

Голям Беглик (до 14 март 1950 г. се нарича яз. "Ташбоаз", а до 11 юни 1999 г. - яз. "Васил Коларов") е язовир в Западните Родопи в землището на община Батак. Язовирната стена се намира на път номер 37, по средата между Доспат и Батак, а Сърница е малко по-близо до язовира. Той се намира недалеч от резервата Беглика.

ОТВОРИ КАРТАТА

02_Golyam_beglik_gmap.jpg

СТАРТИРАЙ УЕБ КАМЕРИ НА ЖИВО

02_Golyam_beglik_webcam.jpg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ВЯТЪРЕН СЛОЙ В МОМЕНТА – яз. Голям Беглик

02_golyam_beglik-airbg.jpg

Залята площ: 4,8 km2. За любителите на мухарка язовир „Голям беглик“ е много добър обект за риболов на пъстърва. Подходящ е за риболов на плувка и дъно. Срещат се уклей, бабушка, червеноперка, речен кефал, шаран, костур, речна пъстърва.

Язовирът е с дължина 7 км, максимална дълбочина 43 м, температура на повърхността на водата през лятото е около 22°С.

Има заливи, в някои от които се вливат малки реки. По устието на реките може да се лови речен кефал. Язовирът е достъпен от всички страни, като по брега има пътища, по които за предпочитане е да се пътува с високо проходими автомобили.

На брега на язовира се намира вилно селище „Чатъма”. То се състои от седем оборудвани масивни постройки, ползващи електроенергия, произведена от слънцето и системи за подгряване на вода. В центъра се предлага храна и настаняване, екипировка под наем и водачи, приключенски лагери за деца, информация за региона и други.

Язовирът е съставен елемент на каскадата Батак. Водата от язовир Широка поляна минава през Голям беглик, след което преминава през ВЕЦ Батак, язовир Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко.

Строежът на язовира започва през 1946 година, а на 18 ноември 1951 г. официално е открит. Първоначално е бил проектиран като напоителен язовир за Пловдивското поле, но по-късно се използва за захранване на ВЕЦ-ове.

  • Две основни водохранилища – язовир „Голям беглик“ и язовир „Батак“;
  • Три язовира за допълнително прехвърляне на води с четири помпени станции към тях;
  • Два пояса събирателни канали с обща водосборна площ 794 m2;
  • Три водноелектрически централи – ВЕЦ Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко.

Първото стъпало обхваща съоръженията от горната част на каскадата, в т.ч. хидровъзел „Голям беглик“, помощните язовири „Беглика“, „Тошков чарк“ и „Караджа дере“, събирателните деривации „Беглика“, „Гашна“, „Бяла“ и „Черна“, главна напорна деривация на ВЕЦ „Батак“ с дължина 13,1 km и централата. Към стъпалото се включва и хидровъзел „Широка поляна“, построен през периода 1959 – 1962 г.

Local_Green_Deal_banner.jpg