ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Широка поляна, Западни Родопи, област Пазарджик, община Батак

Широка поляна е язовир в България, област Пазарджик, община Батак, на Сърнена река (бивша Караджадере). Язовирът е построен през 1960-1963 г. Водите му се използват основно за енергетика, но са развити също риболовът и туризмът. Язовирът се намира в борова гора в Западните Родопи на около 30 км от Батак, на 46 км от Пещера и на 20 км от Доспат. Надморската му височина е 1500 м.

ОТВОРИ КАРТАТА

04_Shiroka_polyana_gmap.jpg

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЕМЕТО и спътникови снимки на яз. Широка Поляна

04_shoroka_polyana_satelit.jpg

Ограден е от 3 защитени местности: „Широка поляна“ от север-северозапад (с част от язовира), „Студената чучурка“ от юг-югозапад, „Кавал тепе“ от изток-североизток, изток и изток-югоизток.

Формата на язовира е уникална. Погледнат от обикалящия го път, изглежда, че е съставен от множество малки язовири с отделни стени. Илюзията е от неравния терен на дъното, съставен от няколко планински дерета.

На Керелова река (ляв приток на Сърнена река) е изграден яз. „Караджадере“ (в област Смолян) с обем 0,121 млн. м3. От него чрез помпена система част от водния отток на реката се прехвърля в яз. „Блатото“ и от там - в яз. „Широка поляна“. От него по гравитачен път водата се насочва към яз. „Голям Беглик“ (бивш яз. „Васил Коларов“) от Баташкия водносилов път. Площта на водното огледало на язовира е 4,3 км2.

Голямото разнообразие от риби привлича много риболовци особено през летния сезон. През зимата язовира замръзва и много популярен е риболова на дупка в леда като предимно се ловят костури. На този язовир през зимата се организират състезания по риболов от БФРС.

В язовира се срещат следните видове риби: кефал, американска пъстърва, балканска пъстърва, костур, шаран, сом, червеноперка, златиста каракуда, сребриста каракуда, бял амур и кротушки.

Local_Green_Deal_banner.jpg