ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Previous Next

Язовир Въча, Западни Родопи, Област Смолян, Област Пазарджик, Област Пловдив

Разположен е в Родопите, по поречието на река Въча, на границата между Област Смолян, Област Пазарджик, Област Пловдив - в землището на общините Кричим, Девин и Брацигово. Язовирната стена отстои по на 10 километра югозападно от Кричим и югоизточно от Брацигово, а завиряването е на 12 километра североизточно от Девин.

ОТВОРИ КАРТАТА

09_vucha-gmap.jpg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ВЯТЪРЕН СЛОЙ В МОМЕНТА – яз. Въча

09_vucha-airbg.jpg

Част е от каскадата „Доспат-Въча“. Ограничен е от най-високата язовирна стена в страната - 144,5 м и дължина 420 м. Той е най-големият язовир на реката и сред от най-големите в България изобщо.

Надморска височина: 540 м; Площ: 4,97-5,2 кв.км.; Воден обем: 226 120 000 м3. Дълъг е около 10 км - от стената при почивна станция „Антонивановци“ до завиряването при с. Михалково.

Осигурява част от питейната вода за Пловдив и се използва за напояване на Пловдивското поле.

В язовира има много понтони с постройки, включително риборазвъдна ферма. Някои от понтонните къщи се отдават под наем и през лятото се посещават от почиващи и туристи. Около тях може да се кара водно колело, лодка или джет.

Край бреговете на язовира има добри условия за туризъм. Създадени са почивни станции и хотели. Покрай язовира минава пътят Кричим - Девин. Добра гледка към местността се разкрива от връх Свети Илия.

Ширината на водоема не е голяма - в най-разлятите участъци не превишава 700-800 м, но дълбочините са сериозни. В района около стената достигат близо 100 м при пълна язовирна чаша. Водата е много бистра целогодишно, като само през пролетта при вливането на реките Въча и Фотинска се замътва за кратък период.

Теренът около язовир Въча представлява стръмни дерета, урви и скални масиви. Бреговете почти навсякъде са много стръмни, а на места са истински отвесни пропасти. Тежкият терен прави водоема труден за риболов. Дъното му е песъчливо-каменисто, но и осеяно с множество закачки, представляващи коренищата и дънерите на отсечените при завиряването дървета, което сериозно затруднява дънния риболов.

Водите на язовира се използват за добив на електроенергия и това води до чести и резки спадания на водата. Непостоянното ниво е причина за преместване на рибата от обичайните й местообитания.

Рибите, населяващи водоема, са уклей, платика, кефал, червеноперка, каракуда, костур, бяла риба, шаран, сом. Срещат се и дъгова пъстърва, щука, лин. В района на устието могат да се уловят мряна и скобар.

Хидровъзел „Въча“

След като водата излезе от ВЕЦ „Цанков камък“, тя попада отново в коритото на река Въча и съответно в язовир Въча. Под стената на язовира е изградена ПАВЕЦ „Орфей“ - една от трите ПАВЕЦ в България. Централата може да генерира максимум 160 MW и да изпомпва обратно до 45 MW. Част е от каскадата „Доспат-Въча“.

Local_Green_Deal_banner.jpg