ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

Защитени обекти и водоеми

Профили на защитените обекти и водоеми на територията на Високи Западни Родопи, представящи местното биоразнообразие и състоянието на реките и язовирите

Профилитe отразяват специфичните характеристики и пространственото разположение на защитените територии, водните басейни и курортните зони като образователна основа за работа на „еко-патрулите“ за извършване на цифрово наблюдение и мониторинг на околната среда в рибарската територия на Високи Западни Родопи.

Във всеки един от профилите може да намерите актуална информация за времето; за чистотата на въздуха; за пожароопасните райони; географската локация; най-преките маршрути за достигане до тях. Тук ще намерите и информация за местните уеб-камери, предаващи в реално време.

Информацията е организирана на основата на уеб и мобилни приложения за дигитален мониторинг на околната среда.


Участниците в инициативата „Местна зелена сделка – Високи Западни Родопи“ ще дебатират върху предизвикателствата, свързани с поддържането и стопанисването на водоемите и защитените зони в новата променена обстановка на негативни промени в климата и Ковид-кризата. Ще бъдат поставени въпросите:

  • „Как ще бъде осигурен икономически растеж, просперитетът на местната рибарска общност и превръщането на района в зелена територия чрез екология и цифровизация?“
  • „Как да бъдат подкрепени новите бизнес-модели, които стимулират растеж, основан на иновациите?“
  • „Какви са необходимите законодателни и нормативни промени?“
  • „Какви иновативни практики ще бъдат внедрени в публичния сектор?“
  • „Как да бъдат поощрявани атрактивните инвестиции?“
  • „Как да бъдат взимани решения на основата на интелигентната свързаност – комуникация и изкуствен интелект?“
  • и много други.

Previous Next

Язовирът е изграден в красивата местност „Баташко блато“ в Западните Родопи. Носи името на едноименния град, които е разположен на няколко километра в югоизточна посока.

Общата дължина на язовира при пълноводие е около 10 км, а най-широката му и разлята част – достига около 2,8 км. Южната част на водоема е по-равнинна и плитка, а на север (в участъка към язовирната стена) бреговете са по-скосени и дълбочините са значителни.

Язовирът е разположен в Западните Родопи, област Пазарджик, община Батак и отстои на 4 km от Батак, на 7 km от Ракитово и на 19 km от Велинград. Изграден е на река Мътница. Неговата площ е 22 km2, а обемът му е 309 000 000 m3.

Previous Next

Доспат е язовир на река Доспат в Западните Родопи в землищата на общините Доспат и Сърница. Разположен на 1200 m надм. височина, площта му е 18,3 km2 и е сред най-големите по площ и обем в България.

Построен е на р. Доспатска. В него може да се лови шаран, пъстърва, кефал, костур, червеноперка и каракуда. Язовирът е дълъг 19 km и широк около 3 km, разположен в посока северозапад-югоизток. По североизточния му бряг минава живописен път между градовете Сърница и Доспат.

Previous Next

Разположен е в Родопите, по поречието на река Въча, на границата между Област Смолян, Област Пазарджик, Област Пловдив - в землището на общините Кричим, Девин и Брацигово. Язовирната стена отстои по на 10 километра югозападно от Кричим и югоизточно от Брацигово, а завиряването е на 12 километра североизточно от Девин.

Previous Next

Широка поляна е язовир в България, област Пазарджик, община Батак, на Сърнена река (бивша Караджадере). Язовирът е построен през 1960-1963 г. Водите му се използват основно за енергетика, но са развити също риболовът и туризмът. Язовирът се намира в борова гора в Западните Родопи на около 30 км от Батак, на 46 км от Пещера и на 20 км от Доспат. Надморската му височина е 1500 м.

Previous Next

Голям Беглик (до 14 март 1950 г. се нарича яз. "Ташбоаз", а до 11 юни 1999 г. - яз. "Васил Коларов") е язовир в Западните Родопи в землището на община Батак. Язовирната стена се намира на път номер 37, по средата между Доспат и Батак, а Сърница е малко по-близо до язовира. Той се намира недалеч от резервата Беглика.

Previous Next

Беглика е малък язовир в Западните Родопи, разположен непосредствено срещу язовир Голям Беглик. Той служи като помощен язовир на Големия Беглик, хващайки водата на река Раково дере. Малък Беглик е към първото стъпало от горната част на каскадата Батак - част от Баташкия водносилов път.

Previous Next

Язовир „Тошков Чарк“ е малък водоем, разположен на 1420 м н.в. на около 5 км от главния път Батак-Доспат. Поради сравнителната му отдалеченост в района на язовира можете да се насладите на спокоен отдих, риболовен туризъм или къмпингуване - далеч от пренаселените крайбрежия на по-големите язовири.

Previous Next

Хидровъзел „Цанков камък“, включващ язовирна стена „Цанков камък“ и ВЕЦ „Цанков камък“, се намира в Родопа планина, в поречието на р. Въча, област Смолян, България. Той е средното и последно построено стъпало от каскада „Доспат-Въча“, която се изгражда от 60-те години на ХХ век и е предвидена за комплексно използване на водите: питейно-битово водоснабдяване, напояване и електропроизводство.

Local_Green_Deal_banner.jpg