ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – зелена територия

Привлекателен еко-район за живеене, бизнес и туризъм

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ към нашата инициатива „Местна зелена сделка“!

Уважаеми дами и господа,

Каним Ви да участвате в опазването чистотата на въздуха, водите, почвата и биоразнообразието, както и при внедряването на иновативни, чисти технологии на територията Високи Западни Родопи.

Като участник ще имате възможност да представяте, дискутирате и обсъждате евристични идеи - свързани с екологията, здравето и цифровизацията в населените места, където живеете или работите, свързани с Вашата професионална сфера или местата за активна почивка, планински туризъм, спорт и риболов.


Моля, попълнете следния формуляр:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Анти-спам
Моля, въведете показаните символи!

Моля, въведете показаните символи! Ако не ги разпознавате добре, генерирайте отново!

Local_Green_Deal_banner.jpg

Този сайт е създаден в рамките на Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-12/27.01.2021 г. по проект „МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ - Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.